نحوه کار با مالت مارکت

نحوه خرید در مالت مارکت 

1- ورود به یکی از اصناف ( سوپر مارکت ، نانوایی ، میوه فروشی ، قنادی )

2- انتخاب کالای دلخواه

3- ورود به سبد خرید

4- تایید سبد خرید

5- ثبت آدرس

6- ارسال سفارش به فروشندگان اطراف ( ارسال سفارش به مغازه های آنلاین اطراف ؛ دریافت  شرایط و قیمت کالا هر مغازه برای فروش و ارسال کالا نهایتا تا 3 دقیقه )

7- مشاهده شرایط و قیمت کالا مغازه برای فروش و ارسال کالا

8- انتخاب مغازه و تایید سفارش 

9- انتظار برای دریافت کالا

10- پرداخت مبلغ سفارش و دریافت کالا

11- کلیک بر روی دکمه ( سفارشم را تحویل گرفتم )